مقالات

۲ مهر

بیماری کتوز

بیماری کتوز: کاهش گلوکز کاهش شیر فعالیت لیپاز تجزیه چربی آزاد شدن اسیدهای چرب افزایش جذب کبدی اسیدهای چرب فرار افزایش جذب پستانی اسیدهای چرب فرار افزایش مقدار چربی کبد کاهش تری گلیسیریدهای خون و عدم پاسخ صحیح کبد درمان: ۱-تزریق وریدی گلوکز                         ۵۰۰ cc  محلول لوکز ۴۰% ۲-هورمون ها                     گلوکوکورتیکوئید ۳-پیش ساز گلوکز                          پروپیونات […]

۲ مهر

نکات کلیدی در تغذیه گاو شیری

نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری   گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دسته بندی نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند . در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنیدمدیران […]

۲ مهر

تغذیه در بز سانن (انگلیسی)

Goat Feed Quality goat feed ensures quality meat or milk production. Providing adequate feed according to the demand of your goats help them to grow faster and produce more milk or meat. Although goats always keep continue searching for foods. Usually, they can go far from their area for searching food. This type of food […]

۲۱ اسفند

منابع انرژی جیره در گاو های شیری

خلاصه : هدف این پژوهش مقایسه کردن اثرات یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک روی تری اسیل گلیسیرید های کبد و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی در گاو های شیری دراوایل لاکتاسیون می باشد .۱۶ راس گاو شیری هر یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک از ۳ هفته قبل از زایش تا ۹ هفته پس از […]

۲۰ بهمن

تقویت مکمل های دارویی

تحقیقات حاکی از آن است که خوراک پلت شده تاثیر بسزایی در عملکرد رشد و شیر دهی دام و طیور دارد و باعث افزایش تولید و کاهش مشکلات گوارشی و تغذیه ای در دام و طیور می شود و به عبارتی ضریب تبدیل را پایین می آورد و این دلایل بر اهمیت و توجه روز […]