مقالات

۲۱ اسفند

منابع انرژی جیره در گاو های شیری

خلاصه : هدف این پژوهش مقایسه کردن اثرات یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک روی تری اسیل گلیسیرید های کبد و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی در گاو های شیری دراوایل لاکتاسیون می باشد .۱۶ راس گاو شیری هر یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک از ۳ هفته قبل از زایش تا ۹ هفته پس از […]

۲۰ بهمن

تقویت مکمل های دارویی

تحقیقات حاکی از آن است که خوراک پلت شده تاثیر بسزایی در عملکرد رشد و شیر دهی دام و طیور دارد و باعث افزایش تولید و کاهش مشکلات گوارشی و تغذیه ای در دام و طیور می شود و به عبارتی ضریب تبدیل را پایین می آورد و این دلایل بر اهمیت و توجه روز […]