ورم پستان استرپ یوبریس یک خطر تابستانه است

تماس با ما :

ورم پستان استرپ یوبریس یک خطر تابستانه است 

مهندس حمید رضا  کامیارنژاد و مهندس امید نکوزاده

استرپتوکوکوس یوبریس یک ورم پستان محیطی میباشد که به طور دایم گاوداران دنیا را برآشفته میکند . در بسیاری از گله ها نزدیک ۳۰ درصد  گاوها مبتلا میشوند و پروتکل های درمانی نیز تک و توک با موفقیت همراه هستند . میزان عفونت بر اساس فصل و محیط تغییر میکند.

گله هایی که دارای برنامه کشت دایم هستند دارای شانس کنترل تغییرات باکتریایی مسبب ورم پستان و بررسی تغییر شمار سلولهای بدنی  میباشند. بر اساس تجربیات موجود  هنگامیکه شمار سلولهای بدنی به طور ناگهانی افزایش می یابد  بیشتر احتمال دارد که ما افزایشی در استرپ یوبریس مشاهده کنیم تا دیگر باکتریها.

برای کنترل میزان عفونت استرپ یوبریس باید به سه جنبه توجه نمایید: اول اینکه بیشتر عفونتهای جدید دقیقا در طی دوره خشکی بوقوع می پیوندند . دوم اینکه تاثیر فصل بسیار زیاد است  یعنی میزان عفونت در تابستان بالاتر است . سوم اینکه مهمترین برنامه کنترل ورم پستان پیشگیری از در معرض باکتری بودن است.

 

مشکل دوره خشکی                                                                  

تحقیقات انجام شده  نشان می دهد که میزان عفونتهای جدید در گاوهای خشک بیش از ۶ برابر گاوهای دوشا میباشد.برخی از این عفونتها تا دوره شیردهی بعدی نیز ادامه می یابد و برخی از ورم پستانها ی جدید تا اواخر شیردهی  نیز دیده  شده است.

در برخی از گله ها ؛ بیش از یک پنجم گاوها در اوایل دوره خشکی با  استرپ یوبریس عفونی میشوند و در حدود نیمی از آنها تا بعد از زایمان نیز عفونی باقی می مانند . درصد بسیار زیادی از گاوها ممکن است در نزدیکی زایمان عفونی شوند.

برای عفونی شدن بسیاری از گاوها در حول و حوش زایمان  دلایل متعددی وجود دارد . اگر جایگاه زایش تمیز نگه داشته نشود گاوها در معرض عوامل بیماریزای محیطی بسیاری قرار میگیرند . تب شیر تحت بالینی  ممکن است از بسته شدن کانال سر پستانک  به طور موثر  توسط اسفنکتر آن پیش گیری کند.

سیستم ایمنی تعدادی از گاوهای انتظار زایش یا تازه زا به علت کاهش میزان ویتامین ای ؛ سلنیوم  و روی  پلاسمای خون تضعیف میشود.همه این عوامل می توانند منجر به افزایش عفونت های جدید حاصل از استرپهای محیطی در دوره خشکی شوند. ممکن است تا هنگامیکه گاو شیر نداده است متوجه این عفونت ها نشویم.

در دامداریهایی که بطور فعال برنامه کشت در آنها  پی گیری میشود نشان داده شده است که میزان عفونتهای جدید حاصل از استرپهای محیطی در تابستان دو برابر پاییز ؛ زمستان   و بهار  میباشد. بسیاری از این عفونتها به علت مراقبتهای  ضعیف  دوره خشکی  میباشد.

گاوهای خشک نیازشان به آب و هوا همانند گاوهای دوشا میباشد . در بعضی از مناطق گاوهای خشک در جایگاههای نا مناسب نگهداری میشوند . در چنین جایگاههایی دستیابی به آب تمیز ممکن است مناسب نباشد . توام شدن این مسئله با افزایش دما در تابستان به گاو به شدن صدمه می زند.

 

درباره واکسیناسیون چه نظری وجود دارد؟                                 

 طرح های مختلف متعددی برای به حد اقل رساندن تاثیر استرپ یوبریس  تحت آزمایش قرار گرفته است . واکسن های  حاوی باکتری کشته شده با موفقیت اندکی همراه بوده است . باکتریهای آتو جینوس( واکسن های ساخته شده از باکتری واقعی کشت داده شده از عوامل ورم پستان داخل گاوداری ) دارای موفقیت تقریبا مناسبی در بعضی از گاوداریها بوده اند ولی در بعضی از دامداریها با موفقیت همراه نبوده است . باکتریهای تعدیل شده از نظر حیات ،بعضی امیدواریها را نشان داده اند  ولی تاکنون به بازار نرسیده اند.

در این زمانه پیشگیری از در معرض باکتری بودن به نظر راهی منطقی می باشد.  استرپ ها عموما در کودها وجود دارند ولی آنها را می توان در سایر مواد مترشحه نیز یافت . هنگامیکه سر پستانکهای گاو زخمی است دور نگه داشتن آن از باکتریها  لازم  میباشد.

چنانچه گرمای تابستان  ادامه پیدا کند به منظور پیشگیری از افزایش ورم پستان تا پاییز  باید گام های متعددی برداشته شود.

باید همه گاوها با پمادهای تایید شده که روی استرپهای محیطی تاثیر دارند درمان خشکی شوند . تغییرات بسیار زیادی در الگوهای حساسیت  وجود دارد که ما میتوانیم در آزمایشات انجام شده برای باکتری مشاهده کنیم. موارد بالینی را به طور مکرر کشت دهید و اطمینان حاصل کنید که درمان گاوهای خشک بر علیه استرپها موثر واقع میشود. یک طراحی مناسب برای برنامه درمان خشکی  گاوها در درمان عفونتهای ابتلا دوره خشکی موثر میباشد.

مواد مغذی گله را مخصوصا حول و حوش زایمان به دقت تنظیم نمایید . دلایل متعددی برای تغذیه  مواد کمکی به میزان صحیح به این گاوها وجود دارد . کنترل ورم پستان یکی از آنها است. در آب و هوای شدیدا گرم تابستان ممکن است کاهش نمره وضعیت بدنی اجتناب نا پذیر باشد ولی باید به حد اقل برسد. از کاهش کلسیم  و ویتامین ای میتوان جلوگیری کرد.

 

حفاظت از انتهای سرپستانک                                                       

 

از در معرض بودن سر پستانکها با کود از هر راهی که می توانید بکاهید . مسدود کننده های سرپستانک  در دوره خشکی و قبل از زایمان مفید میباشد. نحوه تزریق پمادهای ورم پستان دوره خشکی باید دقیق باشد. تمامی موارد ورم پستان جدید  را در اسرع وقت  درمان نمایید.

برنامه کشت فعال را در دامداری حفظ نمایید. هر وقت شما متوجه افزایش استرپ یوبریس در نمونه مخزن شیر یا افزایش عود مجدد ورم پستان شدید  ؛ توصیه های فوق را اجرا نمایید.

 

 

 

 

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم