نکات کلیدی در پرورش بزهای شیری

تماس با ما :

برای داشتن یک گله سالم با بهروی خوب باید به این نکات کلیدی در پرورش بزهای شیری توجه فرمایید

نویسنده : مهندس علیرضا محمودی

نکات کلیدی در پرورش بزهای شیری به سه اصل مهم تقسیم میشوند

جایگاه

 1. در طراحی جایگاه باید بتوان بزها را بر اساس مرحله های شیرواری یا میزان تولید و سن دسته بندی نموده .
 2. جهت تابش نور و وزش باد باید در طراحی جایگاه لحاظ شود.
 3. دسترسی به شیر دوش باید در شرایط مختلف مانند اب و هوا و نگهداری و خروج شیر از شیر دوش برسی و در طراحی ان مورد توجه قرار گیرد.
 4. جایگاه بزغاله ها باید دارای دسته بندی های مختف و بسیار تمیز و دارای برنامه ضدعفونی کردن و نیز گرم (دمای ۲۵ درجه )و راحت باشد.
 5. در طراحی انبار علوفه و کنسانتره باید شرایط نگهداری و دسترسی کاگران برای توزیع انها در زمان تغذیه گله مناسب و اسان باشد.
 6. جایگاه دامهای نر بالغ باید مجزا و در حداکثر فاصله با دامهای ماده باشد.
 7. نوع طراحی اخورها در اتلاف علوفه و کنسانتره بسیار مهم است و باید برای دسته های مختلف و سنین مختلف اخورهای مجزا طراحی کرد .

تغذیه

 1. تغدیه ۷۰ الی ۷۵ درصد هزینه یک دامداری را تشکیل می دهد بنابراین مدیریت تغدیه در رشد و بهروری دام بسیار مهم و اساسی است.
 2. مهم ترین عامل در تغذیه بز تأمین آب و علوفه سالم در تمام مدت شبانه روز در ابشخور و اخور دام است. این مسئله بدلیل نوع شکمبه بز و نیاز مبرم ان به نشخوار کردن بسیار اهمیت دارد و برای این منظور باید همیشه در اخور دام علوفه به طور ازاد وجود داشته باشد .
 3. مقدار یونجه برحسب زمان شیرواری متغیر است و به طور مثال در زمان خشک بودن دام نیاز به تغذیه بالا با یونجه نیست .
 4. مقدار و نوع خوراک اماده (کنسانتره ) می بایست بر حسب سن ، جنسیت و زمان شیرواری بالانس شود تا علاوه بر بهره وری درست بتواند هزینه های شما را هم کنترل کند مثلا برای بز خشک یا نر بز پرواری خوراک مخصوص خود را تهیه نمایید.
 5. در زمان شیر دهی دام بالانس خوراک با علوفه بسیار اهمیت دارد چراکه باعث اسیدوز و افت شیر و بیمار شدن دام خواهد شد.
 6. زمان مصرف خوراک در دام باید بعد از چراندن علوفه (یونجه ) باشد تا هضم ان در شکمبه به راحتی انجام شود و جلوی اسیدوز را بگیرد.
 7. مصرف کاه ( یا سیلو ) در تغذیه دام اهمیت بالای دارد و باید بعد از چرای یونجه و خوراک به صورت ازاد در اختیار دام قرارگیرد.
 8. اب تازه باید همیشه در دست رس دام باشد برای این منظور می توان از ابشخورهای دارای شناوراستفاده کرد.
 9. در تغذیه بزغاله ها باید از هفته سوم اب تازه و یونجه و خوراک به صورت ازاد در اختیار بزغاله قرارگیرد .
 10. در زمان شیر دوشی میتوان برای ارامش و کنترل بزها از اخور خوراک دهی و مقدار کمی خوراک استفاده کرد.
 11. بزغاله ها پس از از شیر گیری باید سریعأ تفکیک شده و با جیره مخصوص خود تغذیه شوند.

 مدیریت گله

 1. مدیریت ضعبف گله تمام هزینه ها و زحمات انجام شده در دامداری را از بین خواهد برد و دامدار را بسیار سریع به خستگی و نهایتاَ ورشکستگی می کشاند.
 2. نظارت بر کارگران دامداری و دادن دستوالعمل ها و پروتوکل های درست به انها رمز موفقیت یک دامدار می باشد.
 3. اجرای پروتوکل های واکسیناسیون ، گله را از بسیاری از بیمای های واگیردار و مهلک نجات خواهد داد.

جهت اطلاعات بیشتر و سفارش محصول به قسمت خدمات مشاوره و یا تماس با ما مراجعه کنید .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم