با توجه به تغییرات اقلیمی کشور و کمبود شدید آب از یک سو و کیفیت بسیار عالی محصولات لبنی بز ، گرایش صنعت دامپروری به سوی پروش بزهای شیری می باشد .

در این راستا کارخانه دامداران دالانکوه در زمینه مشاوره ، طراحی ، نظارت و پرورش بز های شیری اماده ارائه خدمات به دامداران و علاقه مندان می باشد.

مشاور فنی کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس حمیدرضا کامیارنژاد کارشناس GMS از کمپانی ABS امریکا در زمینه اصلاح نژاد گالوهای شیری
پست الکترونیک: HKAMYARNEJAD@YAHOO.COM
تلفن تماس: 09134890277
مشاور فنی کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس علیرضا محمودی خدمات مشاوره در زمینه ساخت جایگاه و پرورش بزهای شیری
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131665809
مشاور فروش کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس کلانتر معتمدی خمات مشاوره در زمینه قیمت انواع خوراک بزهای شیری و دام سبک پرواری
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131644549