کنسانتره ۱۰% بز

sait41

درباره محصول

کنسانتره ۱۰% بز

این کنسانتره جهت بزهای شیری قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف: برای بزهای شیری یک صد کیلوگرم در یک تن خوراک مصرف شود. برای بزهای خشک و پروار ۵۰ کیلوگرم در یک تن خوراک شکل ظاهری

دانه بند ی محصول: این محصول به صورت مش تولید می گردد.

ترکیبات: ذرت – سبوس گندم – جوش شیرین -مکمل مخصوص بز شیری – دی کلسیم فسفات – نمک و سایر افزودنی های مجاز خوراکی

شرایط نگهداری: ۴ ماه پس از تولید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی: در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی