خوراک پرواری بز GEROWER & FINISHER

sait49

درباره محصول

خوراک پرواری بز GEROWER & FINISHER

موارد مصرف : این خوراک جهت بزغاله های پرواری از سه ماهگی به بعد قابل مصرف می باشد.

شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد.

ترکیبات : جو – سبوس – ذرت – مکمل مخصوص بز – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی