خوراک میش شیری Dairy Sheep

sait53

درباره محصول

خوراک میش شیری Dairy Sheep

موارد مصرف :این خوراک جهت میش های شیری ازسه هفته قبل از زایمان تا پایان شیر دهی قابل مصرف می باشد.

شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول بصورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد.

ترکیبات : جو – سبوس – سویا – ذرت – مکمل مخصوص گوسفد – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی