خوراک بز خشک Dry Goat

sait47

درباره محصول

خوراک بز خشک

موارد مصرف : این خوراک جهت بز های خشک قابل مصرف می باشد.

شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد.

ترکیبات: جو – سبوس – سویا – ذرت – مکمل مخصوص بز – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی .