استارتر مرغ گوشتی

sait75

درباره محصول

مقدار و دوره زمانی مصرف محصول : مقدار سرانه دان مورد نیاز برای هر جوجه در طول دوره زمانی ۸ الی ۱۴ روزگی ۳۵۰ گرم می باشد.

شکل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۱/۸ میلیمتر  تولید می گردد.

ترکیبات : کنجاله ی سویا – ذرت – روغن سویا – صدف –