گوسفند

کارخانه دامداران دالانکوه

گوسفند

در این صحفه شما شاهد محصولات مربوط به دام سبک (گوسفند) هستین که شامل انواع خوراک های دامی با برند (چیلتن) می باشد.کلیه محصولات موجود باتوجه به شرایط گله ،نوع پرورش دامدار و...توصیه می شود. و شما برای انتخاب محصول مورد نیاز خود می توانید از راهنمایی های کارشناس مربوط به این بخش استفاده کنید.
کارشناس فنی کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس محمودی
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.co
تلفن تماس: 09133006144
کارشناس فروش کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس کرزه بز
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131641315
کارشناس فروش کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس محمودی
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131641719