مرغ گوشتی

کارخانه دامداران دالانکوه

محصولات مربوط به مرغ گوشتی

در این صحفه شما شاهد محصولات مربوط به طیور هستین که شامل انواع خوراک های دامی با برند (خوراک طیور دالانکوه) می باشد.کلیه محصولات موجود باتوجه به مرحله رشد،شرایط رشد و ... توصیه می شود. و شما برای انتخاب محصول مورد نیاز خود می توانید از راهنمایی های کارشناس مربوط به این بخش استفاده کنید.
کارشناس فروش کارخانه دامداران دالانکوه
خانم مهندس مهمودی
پست الکترونیک: dalankooh.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131641315