بلدرچین

کارخانه دامداران دالانکوه

محصولات مربوط به بلدرچین

در این صحفه شما شاهد محصولات مربوط به بلدرچین هستین که شامل انواع خوراک های بلدرچین با برند (خوراک دام دالانکوه) می باشد.کلیه محصولات موجود باتوجه به شرایط پرورش ،مراحل پرورش و...توصیه می شود. و شما برای انتخاب محصول مورد نیاز خود می توانید از راهنمایی های کارشناس مربوط به این بخش استفاده کنید.
کارشناس فنی کارخانه دامداران دالانکوه
متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی
پست الکترونیک: as@sdf.com
تلفن تماس: 0912151515