بز شیری

کارخانه دامداران دالانکوه

بز شیری

احتیاجات غذایی بز شیری نسبت به سایر بزها بیشتر است . طبیعتا مقدار و کیفیت خوراک آن ها نیز باید مناسب تر باشد. در این صحفه شما شاهد محصولات مربوط به بز شیری هستین که شامل انواع خوراک بز با برند (چیلتن) می باشد. محصولات معرفی شده باتوجه به شرایط گله ،نوع نژاد گله،میزان شیر دهی و...دارای تنوع میباشند . شما برای انتخاب محصول مورد نیاز خود می توانید از راهنمایی های کارشناس مربوط به این بخش استفاده کنید.
کارشناس فنی کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس محمودی
پست الکترونیک: chiltan.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131665809
کارشناس فنی کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس رامین علیوردی
پست الکترونیک: aliverdinasab@yahoo.com
تلفن تماس: 09122890085
کارشناس فروش کارخانه دامداران دالانکوه
مهندس محمودی
پست الکترونیک: chiltan.co@gmail.com
تلفن تماس: 09131644549