تغذیه مهمترین عامل در پرورش دام و طیور می باشد و حدود ۸۰% هزینه های آن را شامل می شود. با توجه به این امر ضرورت مدیریت خاص در امر تغذیه و کاربرد روش های جدید بسیار مهم و ضروری است. تحقیقات حاکی از آن است که خوراک پلت شده تاثیر بسزایی در عملکرد رشد و شیر دهی دام و طیور دارد و باعث افزایش تولید و کاهش مشکلات گوارشی و تغذیه ای در دام و طیور می شود و به عبارتی ضریب تبدیل را پایین می آورد و این دلایل بر اهمیت و توجه روز افزون به جیره و تغذیه دام و طیور می افزاید. کارخانه دامداران دالانکوه در این راستا تمام تلاش خود را برای تولید محصولات با کیفیت میکند.