مکمل مخصوص گاو سوپر شیر Di1

۱کیسه ۶

درباره محصول

مکمل مخصوص گاو سوپر شیر

مقدار مصرف : به ازاء هر رأس گاو شیری ۱۰۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۱۰۰ گرم از مکمل معدنی

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه

بسته بندی : در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .