خوراک فلشینگ Flashing

sait45

درباره محصول

خوراک فلشینگ

موارد مصرف : این خوراک برای افزایش درصد جفت گیری ، گیرایی و چندقلو زایی گله استفاده می شود.

شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول بصورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد

ترکیبات : جو – سبوس – سویا – ذرت – مکمل مخصوص گوسفد – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی