خوراک بز شیری Dairy Goat

sait48

درباره محصول

خوراک بز شیری Dairy Goat

موارد مصرف :این خوراک جهت بز های شیری ازسه هفته قبل از زایمان تا پایان دوره شیر دهی قابل مصرف می باشد.

شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد.

ترکیبات : جو – سبوس – سویا – ذرت – فول فت سویا – تفاله چقندر قند – مکمل مخصوص بز – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی.