استارتر بزغاله STARTER

sait490

درباره محصول

خوراک استارتر بزغاله STARTER

نکات مهم در تغذیه بزغاله

  • پرورش بزغاله های شیری دارای اهمیت وحساسیت بسیار بالا یی است ، از این رو داشتن یک برنامه اصولی در تغذیه بزغاله ها ، به رشد و وزن گیری و نهایتاّ رسیدن به سن و وزن بلوغ انان بسیار کمک میکند .
  • یشنهاد ما برای این منظور ازاد کذاشتن استارتر بزغاله ، یونجه و اب علاوه بر شیر مصرفی در کنار بزغاله است .
  • میزان مصرف شیر بر حسب سن بزغاله اهمیت بسیاری دارد.
  • بعد از شیر گیری هم میتوان برای بزغاله های ماده همین روش را با اضافه کردن کاه  به غذای ان و بصورت ازاد ادامه دهید.
  • موارد مصرف :این خوراک جهت بزغاله های شیری از هفته دوم تا سه ماهگی و بزغاله های ماده تا رسیدن به وزن ۳۲ الی ۳۴ کیلوگرم که حدوداّ در ۷ ماهگی اتفاق می افتد قابل مصرف می باشد.
  • شکل ظاهری و دانه بندی : این محصول برای بزغله های شیری به شکل پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۴ میلیمتر و برای بزغاله های ماده بالای سه ماهگی باقطر ۸ میلیمتر تولید میگردد.
  • ترکیبات : جو – سبوس – سویا- ذرت – فول فت سویا – مکمل مخصوص بز  نمک و سایر  مواد  و افزودنی های مجاز خوراکی