نکات کلیدی در پرورش بز شیری

برای داشتن یک گله سالم با بهروی خوب باید به این نکات کلیدی در پرورش بزهای شیری توجه فرمایید نویسنده : مهندس علیرضا محمودی نکات کلیدی در پرورش بزهای شیری به سه اصل مهم تقسیم میشوند جایگاه در طراحی جایگاه باید بتوان بزها را بر اساس مرحله های شیرواری یا میزان تولید و سن دسته…

ادامه مطلب