کمبود کلسیم در گاوهای دوره انتقال زایمان (تب شیر) برگرفته از نوشته: Shire. A.J و Beeds. DK استادان بخش علومی دانشگاه ایالتی میشیگان Hoard’s Dairyman Feb. 2014   با روشهای دیرینه نمیتوان جلو (تب شیر) را گرفت. الزام است برنامه پیشگیرانه ای داشته باشیم تا گاوهای دوره انتقال زایمان را با موفقیت به دوره شیردهی…

ادامه مطلب
خوراک ویژه اسهال گوساله S.F.C

پرورش موفقیت آمیز گوساله بخش فوق‌العاده مهم سرمایه گذاری مفید در گاو شیری بوده، اما متأسفانه هوزهم به عنوان یکی از سرمایه‌های عمده در صنعت گاو شیری مورد غفلت می‌باشد. دوره زمانی از تولد تا از شیرگیری، به عنوان بزرگ‌ترین چالش متابولیکی و استرس در گوساله در نظر گرفته می‌شود. در طول این مرحله بحرانی،…

ادامه مطلب