مقالات

25 Nov

ورم پستان استرپ یوبریس یک خطر تابستانه است

ورم پستان استرپ یوبریس یک خطر تابستانه است      مهندس حمید رضا  کامیارنژاد و مهندس امید نکوزاده       استرپتوکوکوس یوبریس یک ورم پستان محیطی میباشد که به طور دایم گاوداران دنیا را برآشفته میکند . در بسیاری از گله ها نزدیک ۳۰ درصد  گاوها مبتلا میشوند و پروتکل های درمانی نیز تک […]

25 Nov

اسکور و آنالیز کود

از بازرسی کود چه چیزهایی را می توانیم فرا بگیریم   مهندس حمید رضا کامیارنژاد- کارشناس  دامپروری   طبیعی آن چیزی است که ما به آن عادت کرده ایم . هنگام بازرسی مدفوع گاو اطلاعاتی در باره  تاثیر جیره به دست می آوریم . باید مطمئن شویم  که طبیعی  واقعا طبیعی است و این آن […]

24 Sep

بیماری کتوز

بیماری کتوز: کاهش گلوکز کاهش شیر فعالیت لیپاز تجزیه چربی آزاد شدن اسیدهای چرب افزایش جذب کبدی اسیدهای چرب فرار افزایش جذب پستانی اسیدهای چرب فرار افزایش مقدار چربی کبد کاهش تری گلیسیریدهای خون و عدم پاسخ صحیح کبد درمان: ۱-تزریق وریدی گلوکز                         ۵۰۰ cc  محلول لوکز ۴۰% ۲-هورمون ها                     گلوکوکورتیکوئید ۳-پیش ساز گلوکز                          پروپیونات […]

24 Sep

نکات کلیدی در تغذیه گاو شیری

نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری   گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دسته بندی نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند . در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنیدمدیران […]

24 Sep

تغذیه در بز سانن (انگلیسی)

Goat Feed Quality goat feed ensures quality meat or milk production. Providing adequate feed according to the demand of your goats help them to grow faster and produce more milk or meat. Although goats always keep continue searching for foods. Usually, they can go far from their area for searching food. This type of food […]

11 Mar

منابع انرژی جیره در گاو های شیری

خلاصه : هدف این پژوهش مقایسه کردن اثرات یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک روی تری اسیل گلیسیرید های کبد و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی در گاو های شیری دراوایل لاکتاسیون می باشد .۱۶ راس گاو شیری هر یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک از ۳ هفته قبل از زایش تا ۹ هفته پس از […]

8 Feb

تقویت مکمل های دارویی

تحقیقات حاکی از آن است که خوراک پلت شده تاثیر بسزایی در عملکرد رشد و شیر دهی دام و طیور دارد و باعث افزایش تولید و کاهش مشکلات گوارشی و تغذیه ای در دام و طیور می شود و به عبارتی ضریب تبدیل را پایین می آورد و این دلایل بر اهمیت و توجه روز […]