نکات مهم در مصرف کنسانتره

– چنانچه از کنسانتره برای اولین بار جهت تغذیه دام استفاده می شود باید حد اقل دو هفته اول ، کنسانتره را کم کم و بتدریج به جیره غذایی دام استفاده نمود تا جایگزین خوراک قبلی شود.

– گوسفندان به تغییر ناگهانی جیره غذایی حساسیت بیشتری دارند.در مواردی که لازم است تغییر سریع در جیره داده شود باید از واکسن انتروتوکسمی استفاده گردد.این واکسن زمانی که حیوان از اصطبل برای چریدن علف سبز به صحرا برده می شود تزریق می گردد.

– ممکن است در اول شروع تغذیه با کنسانتره تولید شیر یا رشد روزانه دام مقداری کم شود. این مسئله طبیعی بوده و با عادت کردن معده دام به غذای جدید تولید به حالت اول بر می گردد.

– بطور کلی در پروار بندی بخصوص در گوساله های پرواری برای افزایش وزن روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم و۸۰-۷۰ درصد جیره کنسانتره و بقیه علوفه خشبی است.

– با افزایش توان ژنتیکی گاو برای تولید شیر هر قدر تولید بالا رود  مقدار خوراک کمتری برای هر کیلوگرم شیر لازم است.

– معمولا جیره گاو شیری از ۴۰ درصد علوفه و ۶۰ درصدکنسانتره تشکیل می شود.

– از نظر رطوبت هر ۳ کیلوگرم ذرت تقریبا با یک کیلوگرم علوفه خشک برابر است.بنابراین در صورتی که ذرت سیلو شده موجود نباشد بجای هر۳کیلو ذرت علوفه ای ۱تا۱٫۵ کیلوگرم به میزان علوفه خشک جیره اضافه شود.

–  مصرف کنسانتره به تنهایی ممکن است به سلامتی دام ها صدمه بزند.سعی کنید همیشه کنسانتره را با علوفه های خشبی به دام ها بدهید.

– در مزارع پروار بندی گوسفند می توان مقدار کنسانتره مصرفی را بین ۳۰ تا ۵۰۰ گرم در نظر گرفت و متناسب با رشد و سن دام تا یک کیلوگرم افزایش داد.

– توصیه می شود در ماه های سرد سال در جیره مصرفی از مقداری ملاس چغندر قند یا نیشکر برای تامین کسری انرژی مورد نیاز دام ها استفاده شود.البته مقدار آن نباید از اندازه معمول(۳-۲ درصد) بیشتر شود.

– برای جبران کمبود مواد معدنی جیره مانند کلسیم و فسفرو سنگ نمک وآجرهای مکمل معدنی لیسیدنی در آخورهای دام قرار دهید.

– توصیه می شود از اضافه کردن مواد اولیه مانند جو یا سبوس به کنسانتره خودداری شود.