عوارض ناشی از کمبود یا مازاد برخی از مواد معدنی و ویتامین ها

موادمعدنی

غلظت پیشنهادی

کمبود یا زیادبود

 

فسفر

۰٫۳۸  درصد

کمبود:تخمدان های غیرفعال،بلوغ جنسی دیررس و میزان کم آبستنی
 

کلسیم

۰٫۶۰  درصد

کمبود:تب شیر ، جفت ماندگی و پرولاپس رحم
 

سلنیوم

ppm 0.30

کمبود:جفت ماندگی،سقط جنین

ید

ppm 0.60

کمبود:اثر بر غده تیروئید

مازاد:سقط جنین،کاهش مقاومت دربرابر بیماریها و عفونت ها

پتاسیم

۰٫۹۰ درصد

مازاد:به تعویق افتادن بلوغ،تأخیر تخمک گذاری،تضعیف جسم زرد،عدم فحلی

مس

ppm 10

کمبود:مرگ و میر زودهنگام جنین،کاهش فعالیت تخمدانها،کاهش فحلی،کاهش میزان آبستنی،افزایش جفت ماندگی،افزایش سخت زایی
 

روی

ppm 40

کمبود در نر:عدم ساخت اسپرم

کمبود در ماده:تاخیر در بلوغ جنسی،ناهنجاری های رحمی

 

 

 

ویتامین

غلظت پیشنهادی

توضیحات

Vit A

IU/kg 3193

 

کمبود:تأخیر در بلوغ جنسی،سقط،جنین مرده یاضعیف،جفت ماندگی، متریت
Vit D IU/kg 991

موردنیاز برای متابولیسم کلسیم و فسفر