روش های کنترل چربی شیر

  • کاهش چربی شیر که توسط خوراک دام ایجاد می شود را می توان به چندین روش برطرف کرد که مصرف روزانه ی سدیم یا پتاسیم بیکربنات ،اکسید منیزیم،آب پنیر بدون لاکتوز، بنتونیت سدیم وکربنات کلسیم از جمله این روشهاست .این ترکیبات تولید پروپیونات را بوسیله افزایش PH شکمبه کاهش می دهند.اگرچه این ترکیبات چربی شیررا افزایش می دهند ولی بیشتر آنها بدمزه بوده وباید با غذاهای دیگر مخلوط شوند.

 

  • خوراندن علوفه خرد نشده به میزان حداقل ۱٫۵ درصد از وزن بدن دام در روز

 

  • دادن جیره ای که حداقل دارای ۱۹درصد ADF باشد.

 

  • چنانچه علوفه ریز شده مصرف می شود از صافی استفاده شود که بیش از یک هشتم اینچ قطر دارد.

 

  • مصرف علوفه و کنسانتره با همدیگر