کنسانتره ۵ درصد پرداک مخصوص گاو شیری

کنسانتره ۵ درصد مخصوص گاو شیری

هر ۵۰ کیلو گرم کنسانتره %۵ حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin A ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ IU
Vitamin D3 ۴,۵۰۰,۰۰۰ IU
Vitamin E ۷۰,۰۰۰ IU
Antioxidant ۸۰۰ mg
Carrier Up to 1000 gr

 

 

هر ۵۰ کیلو گرم کنسانتره %۵ حاوی موارد زیر می باشد:

 

 

Calcium

۲۸۰۰ gr

Phosphorus

۳۰۰

gr

Copper

۳۰,۰۰۰

mg

Manganese

۹۰,۰۰۰ mg

Zinc

۸۰,۰۰۰

mg

Cobalt ۱۰۰۰

mg

Iodine

۱۰۰۰ mg

Selenium

۳۰۰

mg

Carrier Up to 1000

gr

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

 

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

 

مقدار مصرف :

– ۵۰ کیلوگرم در هر تن خوراک گاو شیری

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه