مکمل ویتامینه معدنی مخصوص گاو دوره انتقال

کنسانتره غذای ویتامینه – معدنی مخصوص گاو دوره انتقال

هر کیلو گرم مکمل غذایی ویتامینه حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin A

۲۵۰,۰۰۰ IU

Vitamin D3

۶۰,۰۰۰

IU

Vitamin E

۲,۰۰۰

IU

Antioxidant ۴۰۰۰

mg

 

 

هر کیلو گرم مکمل غذایی معدنی حاوی موارد زیر می باشد:

 

Calcium

۲۱۰ gr

Magnesium

۵۰

gr

Copper

۲۵۰

mg

Manganese

۴۰۰

mg

Zinc

۱۰,۷۰۰

mg

Cobalt

۲۵

mg

Iodine

۱۴۰

mg

Selenium ۶

mg

 

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

مقدار مصرف :

– به ازاء هر رأس گاو در دوره انتقال روزانه ۵۰۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۵۰۰ گرم از مکمل معدنی

– زمان مصرف ۲۱ روز قبل از زایمان الی ۲۱ روز بعد از زایمان

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه

 

مزایای استفاده از کنسانتره ویتامینه – معدنی گاو در دوره انتقال :

 

– تقویت سیستم ایمنی

– کاهش بیماری کتوز

– کاهش بیماری ورم پستان

– کاهش جفت ماندگی

– کاهش بیماری متریت

– کاهش لنگش

– کمک به بالانس انرژی

– افزایش قدرت باروری

– تحریک اشتها و تقویت سیستم گوارش

– افزایش تولید شیر

– موارد بالا باعث کاهش فشار به گاو در دوران انتقال ودر نتیجه مانگاری بیشتر آن در گله می شود