کنسانتره استرس گرمایی مخصوص گاو شیری

جلوگیری از تنش گرمایی
مکمل استرس گرمایی

کنسانتره استرس گرمایی مخصوص گاو شیری

هر کیلو گرم کنسانتره غذایی حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin B.complex

۲۰۰۰

mg

Monensin

۴۰۰۰ mg

Sodium Bicarbonate

۲۰۰

gr

Potassium

۸۷

gr

Magnesium

۷۴

gr

Calcium

۴۰

gr

Organic Cromium

۱۶

mg

Live yeast

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

استرس گرمایی + گاو شیری

مقدار مصرف :

– به ازاء هر رأس گاو شیری روزانه ۵۰۰ گرم کنسانتره

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه

جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۹۱۳۱۶۴۴۵۴۸ تماس حاصل فرمایید