مکمل غذایی ویتامینه معدنی مخصوص گاو شیری یک

مکمل غذایی ویتامینه – معدنی مخصوص گاو شیری Di1

هر کیلو گرم مکمل غذایی ویتامینه حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin A

۱,۵۰۰,۰۰۰

IU

Vitamin D3

۴۵۰,۰۰۰

IU

Vitamin E

۱۰,۰۰۰

IU

(Vitamin H2 (d-Biotin

۲۰۰

mg

Monensin

۳۰۰۰

mg

Antioxidant

۸۰۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

 

 

هر کیلو گرم مکمل غذایی معدنی حاوی موارد زیر می باشد:

 

Calcium

۲۷۰

gr

Phosphorus

۲۰

gr

Copper

۴,۵۰۰

mg

Manganese

۱۰,۰۰۰

mg

Zinc

۱۸,۰۰۰

mg

Cobalt

۱۸۰

mg

Iodine

۱۴۰

mg

Selenium

۱۲۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

 

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

 

مقدار مصرف :

 

– به ازاء هر رأس گاو شیری روزانه ۱۰۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۱۰۰ گرم از مکمل معدنی

 

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه