مکمل غذایی ویتامینه معدنی مخصوص گاو شیری سه

مکمل غذایی ویتامینه – معدنی مخصوص گاو شیری Di3

هر کیلو گرم مکمل غذایی ویتامینه حاوی موارد زیر می باشد:

 

Vitamin A

۱,۲۵۰,۰۰۰

IU

Vitamin D3

۳۰۰,۰۰۰

IU

Vitamin E

۴,۰۰۰

IU

(Vitamin H2 (d-Biotin

۲۰۰

mg

Antioxidant

۸۰۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

 

هر کیلو گرم مکمل غذایی معدنی حاوی موارد زیر می باشد:

 

Calcium

۲۵۰

gr

Phosphorus

۳۰

gr

Copper

۳,۰۰۰

mg

Manganese

۹,۰۰۰

mg

Zinc

۸,۰۰۰

mg

Cobalt

۱۰۰

mg

Iodine

۱۰۰

mg

Selenium

۳۰

mg

Carrier

Up to 1000

gr

بسته بندی :

– در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی

شرایط نگه داری :

– در جای خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود .

مقدار مصرف :

– به ازاء هر رأس گاو شیری روزانه ۱۰۰ گرم از مکمل ویتامینه و ۱۰۰ گرم از مکمل معدنی

– طبق تجویز دام پزشک یا متخصص تغذیه

جهت اطلاعات بیشتر و قیمت با شماره ۰۹۱۳۱۶۴۴۵۴۸ تماس حاصل فرمایید.