محصولات

کیفیت برتر       

        ثمره دانش و تکنولوژی

 

کارخانه دامداران دالانکوه

گروه تولیدی دامداران دالانکوه فعالیت خود را با هدف توسعه و رشد صنعت دام و طیور کشور و رسیدن به استانداردهای جهانی آغاز نموده است. تلاش این گروه همواره در راستای کاهش هرینه های تولید و افزایش راندمان واحدهای پرورش دام و طیور بوده است و برای نیل به این هدف از همکاری کادر علمی قوی و متخصصین مجرب بهره گرفته است.

سر لوحه و رسالت این گروه، تولید محصولات با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی تغذیه دام و طیور و پیشرفته ترین تکنولوژی و ساخت خوراک در دنیا با توجه به شرایط اقلیمی و سویه های موجود در ایران ورسیدن به عملکرد و ضریب تبدیل بهتر می باشد.