25 Nov

محدوده استفاده از فسفر در گاو شیری

ما خوراندن بیش از حد فسفر را متوقف کردیم

 

 

مهندس حمید رضا کامیارنژا د  و  مهندس امید نکوزاده

 

آلودگی زمین و آبهای سطحی با نیتروژن و فسفر به موضوعی تبدیل شده است که کشاورزان  با آن مواجه شده اند . با متراکم تر و تخصصی تر شدن پرورش  دامها ؛ عدم موازنه مواد مغذی در زمینهای زراعی و آبگیر رودخانه ها  بوجود  آمده است .                                                                                                  با افزوده شدن فسفر به زمینهای زراعی ( کودها؛ مواد غذایی و مکملهای معدنی ) یا موادی که ما در آبگیرها  رها می کنیم (شیر؛ گوشت؛محصولات) فسفر در خاک تجمع کرده و ممکن است پساب آن باعث آلورگی  منابع آب شود.                                                                                                                   هر چند که بهبود عملیات کود دهی می تواند کمک کننده باشد ولی باید راه حلی دراز مدت برای عدم موازنه ورودی و خروجی فسفر به خاک پیدا کنیم.                                                                            نگرانیهای محیطی  پیرامون فسفر  شامل آلودگی رودخانه ها ؛ دریاچه ها و خلیج ها میباشد. وجود بیش از اندازه فسفر در آب باعث رشد سریع جلبکها و موجودات آبزی میشود که در نهایت آبها را آلوده میسازد. هنگامیکه این جلبکها بسیار رشد کرده  و زیاد فاسد میشوند و می گندند؛ اکسیژن آب مصرف شده و روی رشد و تولید مثل ماهی ها ؛ خرچنگها ؛ صدفها  و سایر جانوران آبزی تاثیر می گذارد.                                      تاکنون بیش از نیاز زمینهای زراعی به آنها فسفر افزوده می شد زیرا تصور می کردند که فسفر به شکل نسبتا پایداری در زمین باقی می ماند. از آن طرف تصور می شد که فسفر با فرسایش خاک و به صورت زه آب خارج میشود. پس پیشگیری از فرسایش خاک باعث اجتناب از هدر رفتن فسفر میشود . ولی ما متوجه شدیم که با گذشت زمان و با افزایش بکارگیری فسفر ؛ خاک از فسفر اشباع شده و حتی اگر فرسایش نیز کنترل شود  بازهم فسفر از زمین خارج میشود.                                                                                           در آبگیرهایی که محیط آن حساس بوده و تعداد دامها در آن زیاد می باشد ما گزینه های محدودی  در اختیار داریم . اگر در آن زمینها به عملیات خود ادامه دهیم ؛ تخریب آبها و ازبین رفتن ماهی ها و تفرجگاهها بدیهی ترین گزینه می باشد و اگر به گاوداریها فشار وارد کنیم تا آنجا را ترک کنند آقتصاد آن مناطق  دچار مشکل میشود. پس باید کاری کنیم که بدون ضرر رساندن به درآمد آنها  تلفات  مواد مغذی  زمینهای کشاورزی را کاهش دهیم. باصرفه ترین و قوی ترین روش خوراک دهی به صورتی میباشد که دفع مواد مغذی  کاهش یابد. درک بهتر نیازهای تغذیه ای گاوها  و کاهش فسفر جیره تا سطح نیاز واقعی ؛ دفع فسفر را کاهش داده و تلفات و هدر رفتن آن را نیز به طور معنی داری کم میکند.                                                                           اخیرا احتیاجات با یک حاشیه امنیت  قابل توجه به چاپ رسیده است . نیازهای فسفری یک گا و مجموع آن چیزی است که برای نگهداری ؛ آبستنی و تولید شیر (بر اساس فسفر شیر) نیاز میباشد . این نیازها باید از طریق فسفر جیره تامین گردد. در جدول ۱  نیازهای کنونی فسفر در سرتاسر جهان آورده شده است. توجه کنید که نیازهای فسفری در آمریکا از مابقی مکانها بیشتر میباشد . این بدین علت میباشد که در بخش وسیعی  فسفر مواد غذایی پایین است و ما فکر می کنیم که در این کشور نیز چنین است.                                       نیاز واقعی فسفر برای گاوهای شیری ۰٫۳۵ تا ۰٫۴ درصد ماده خشک جیره میباشد ولی معمولا  میانگین آن ۰٫۵ درصد و یا بیشتر است .                                                                                                     مصرف زیاد فسفر  دفع آن را افزایش میدهد . در مطالعه ایکه در فلوریدا  انجام شده ۱۲ راس گاو را با جیره های  حاوی ۰٫۳ ؛۰٫۴۱ ؛ و ۰٫۵۶ درصد فسفر تغذیه کردند. ارتباط مستقیمی  بین تغذیه بیش از اندازه فسفر و دفع آن وجود داشت.

افسانه تلقیح                                                                                                        اغلب فسفر را بیش از اندازه می خورانند  زیرا تصور میکنند که جیره هایی بافسفر بالا به بازگشت گاوها به آبستنی کمک میکند. گرچه کمبود شدید فسفر ممکن است به آبستنی گاوها لطمه وارد کند ولی هیچ داده ای که سودمندی تغذیه ای بیش از نیازهای واقعی فسفر را نشان دهد وجود ندارد. حقیقتا در تعدادی از مطالعات گزارش شده است که با تغذیه ۰٫۳۳ تا ۰٫۳۵ درصد فسفر بازده تولید مثلی هیچگونه تغییری نکرد. در تحقیقات جدیدی که توسط محققان ویسکانسینی  انجام شد ؛ ۴۸ راس گاو زایمان کرده را تحت تغذیه با جیره های با فسفر کم و طبیعی قرار دادند (۰٫۳۵ درصد  در مقابل ۰٫۵ درصد از ماده خشک جیره) ؛ فسفر هیچگونه تاثیری  روی روزها تا اولین تلقیح؛ نرخ گیرایی ؛ تلقیح به ازاء آبستنی ؛ مصرف ماده غذایی و تولید شیر نداشت. این جیره ها را برای دو دوره شیردهی خورانده بودند.                                                         کاهش مصرف فسفر تا سطح تامین نیازهایش ؛ مشخصا باعث کاهش دفع آن شده و مزیتهایی را برای محیط زیست به همراه می آورد . این کار دارای منفعت نیز بود.                                                                         فرض کنید که شما کودی را بدون توجه به میزان فسفرش بکار ببرید؛ اثر خوراندن بیش از اندازه فسفر؛ بیشتر شدن قیمت مواد غذایی میباشد. (به جدول ۲ توجه کنید)  . قیمت سالیانه مواد غذایی با ۰٫۴۵ درصد فسفر در مقایسه با ۰٫۴ درصد در یک گله ۱۰۰ راسی بین ۸۷۵ تا ۱۲۵۰د لار  افزایش می یابد . این مقدار بستگی به مصرف مواد غذایی  و تولید شیر دارد . با ۰٫۵ درصد فسفر هزینه سالیانه مواد غذایی بین ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ دلار میشود و با ۰٫۵۵درصد فسفر این هزینه سالیانه به بیش از ۲۸۵۰ تا ۳۶۵۰ دلار میرسد.          اگر شما تحت مدیریت الزام آور فسفر ( کاربرد محدود فسفرروی خاکهایی که فسفر بالا دارند) باشید هزینه افزودن مکملهای فسفری و دفع آن بیشتر میشود. بیشتر گاوداریها بیش از آن چیزی که محصولات کشاورزی نیاز دارند کود فسفره تولید می کنند و قوانینی که برای فسفر وضع شده است آنها را ملزم خواهد  کرد که کود اضافی را از گاوداری خارج نمایند.                                                                                             برنامه الزام آور فسفر برای گاوداران مریلندی  و واحدهای بزرگ مرغداری در ویرجینیا  به صورت قانون درآمده است. هزینه اضافی این مکملهای فسفری تحت این سیاست شامل صورتحساب بیشتر مواد غذایی ؛هزینه انجام دادن کارهای دیگر با کودی مازاد بر  نیاز کاربرد روی زمین زراعی و هزینه خرید کود ازته  برای تامین نیازهای زمین  میباشد.( محدودیت کود دهی برای تامین نیاز فسفر باعث عملکرد پایین نیتروژن میشود).                                                                                                                                   در مطالعه ویرجینیا تک  مشخص شد که مدیریت مواد غذایی بر اساس فسفر  متعاقبا باعث کاهش درآمد خالص گاوداری میشود. محدود کردن کاربرد فسفر برای محصولات کشاورزی تلفات فسفر را ۲۸ تا ۴۳ درصد کاهش می دهد . درآمد خالص مزرعه نیز ۱۱ تا ۲۳ درصد به علت پول پرداختی بیشتر برای کود ازته کاهش می یابد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   این تحقیق احتمالا اثرات منفی روی درآمد مزرعه را کمتر برآورد کرده است. نویسندگان تصور میکنند که کشاورزان می توانند کود مازاد را بدون هیچ مخارجی؛ خارج از مزرعه مصرف کنند. ازآنجاییکه کود حجیم بوده و دارای ارزش تقویت کنندگی می باشد و بهای حمل آن از ارزش تقویت کنندگی آن بیشتر میباشد و نقل و انتقال آن برای کشاورزان گران تر تمام میشود؛ کشاورزان براحتی می توانند جیره هایی با فسفر کم را تنظیم نمایند . با افزایش مصرف فسفر  زمینهایی که نیاز به کود دهی تحت شرایط محدودیت فسفر دارند افزایش می یابد. ما اثر تراکم فسفر را روی زمین مورد نیاز ارزیابی کردیم . با افزایش فسفر مصرفی از ۰٫۴ به ۰٫۵۵ درصد  زمینهایی که نیاز به کود دهی دارند در حدود ۶۰ درصد  افزایش می یابد . (به جدول ۳ نگاه کنید). ما حد اکثر گاوی که می تواند روی زمین  انتقال یابد را محاسبه کردیم . جیره هایی که فسفر آنها از ۰٫۴ به ۰٫۵۵ درصد افزایش می یابد؛ تعداد گاوی که می تواند  تحت قوانین فسفری  انتقال یابد ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد.

 

جدول(۱)  :  کل فسفر مورد نیاز برای یک گاو ۱۳۵۰ پوندی (۶۱۳ کیلوگرمی)                                         —————————————————————————————————–

کشور ؛  سال                         درصد فرضی قابلیت هضم فسفر غذا                     تولید شیر۴% چربی ؛ پوند در روز

————————————

۱۱۰      ۹۰        ۷۰         ۵۰

——————————————————————————————————-

۰٫۳۴% ۰٫۳۴% ۰٫۳۲% ۰٫۳% ۵۵ ایالات متحده۱۹۷۸
۰٫۴% ۰٫۴% ۰٫۳۸% ۰٫۳۵% ۵۰ ایالات متحده۱۹۸۹
۰٫۳۱% ۰٫۳۱% ۰٫۲۹% .۲۷% ۵۸ انگلستان۱۹۸۰
۰٫۳۵% ۰٫۳۶% ۰٫۳۴% ۰٫۳۴% ۶۰ هلند ۱۹۸۳
۰٫۳۵% ۰٫۳۶% ۰٫۳۶% ۰٫۳۷% ۷۰ فرانسه ۱۹۸۸
۰٫۴% ۰٫۳۹% ۰٫۳۶% ۰٫۳۳% ۷۰ آلمان ۱۹۹۳

 

جدول(۲): افزایش هزینه های غذایی با استفاده بیش از حد فسفردر جیره

غلظت فسفر جیره غذایی

 

تولید شیر ؛ پوند در روز                                            ۰٫۴۵                     ۰٫۵                   ۰٫۵۵

۲۸۴۷$ ۱۸۲۵$ ۸۷۶$ ۶۰
۳۱۷۵$ ۲۰۸۰$ ۹۸۵$ ۸۰
۳۶۵۰$ ۱۴۰۹$ ۱۲۴۱$ ۱۰۰

 

جدول(۳): تاثیر تراکم فسفر جیره بر روی زمینها و تعداد دامهای مورد نیاز

غلظت فسفر جیره  غذایی

۰٫۴          ۰٫۴۵          ۰٫۵         ۰٫۵۵

————————————————-

 

۱۵۵ ۱۳۵ ۱۱۶ ۹۶ زمینهای مورد نیاز بر حسب ایکردر گله ۱۰۰ راسی
۷۷۵ ۶۷۵ ۵۸۰ ۴۸۰ زمینهای مورد نیاز بر حسب ایکر در گله ۵۰۰ راسی
۶۵ ۷۴ ۸۷ ۱۰۴ حد اکثر تعداد دامی که می توان در این زمینها نگهداری کرد  در زمینی به مساحت ۱۰۰ ایکر
۱۹۴ ۲۲۲ ۲۶۰ ۳۱۳ حد اکثر تعداد دامی که می توان در زمینی به مساحت ۳۰۰ ایکر نگهداری کرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 9 =