تماس با ما

کارخانه

آدرس: اصفهان- داران-جنب هنرستان کشاورزی سروش

تلفکس: ۰۳۷۲۴۲۱۲۰۴۸

 

دفتر اصفهان

آدرس: خیابان سپهسالار- خیابان طبیب اصفهانی(کنار گذر اتوبان)-کوچه کلیشادی(۱۰)، پلاک ۹۰

تلفن: ۰۳۱۳۶۳۰۳۵۶۷

۰۳۱۳۶۳۰۳۵۶۹

فکس: ۰۳۱۱۶۷۳۳۵۶۷